När hösten nalkas och vi spenderar mer tid inomhus är det en perfekt tidpunkt att ta kontroll över inomhusmiljön och göra en radonmätning. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan tränga in i våra byggnader och öka risken för lungcancer. Genom att göra en radonmätning i höst kan du få en klar bild av radonhalterna och vidta åtgärder för att minska exponeringen. Låt oss kika på varför det är så viktigt att passa på att göra en radonmätning just nu och skapa en hälsosammare inomhusmiljö.

Hösten är en tid då vi stänger våra fönster och spenderar mer tid inomhus. Detta innebär att radonhalterna kan ackumuleras och ge en mer exakt bild av exponeringen. Genom att göra en radonmätning i höst kan du få den information du behöver för att skydda din familj. 

Att göra en radonmätning i höst har flera fördelar. För det första ger det dig möjlighet att ta kontroll över din inomhusmiljö och skydda din familj. Genom att känna till radonhalterna kan du vidta åtgärder för att minska risken för lungcancer och skapa en säkrare och hälsosammare inomhusmiljö. 

För att göra en radonmätning behöver du inte vara expert. Det finns en rad enkla mätdosor tillgängliga på marknaden som gör det möjligt för dig att genomföra mätningen på egen hand. 

Enligt uppskattningar finns det cirka 400 000 bostäder i Sverige där radonhalten i inomhusluften är högre än rekommenderade nivåer. Att vara exponerad för förhöjda radonhalter under en längre tid ökar risken för lungcancer. Varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige av lungcancer till följd av radonexponering. Radon kan tränga in i våra hem från olika källor, inklusive marken, byggnadsmaterial och vatten. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att genomföra noggranna mätningar!

Så varför vänta? Passa på att göra en radonmätning och skapa en hälsosammare inomhusmiljö för dig och din familj. Genom att agera nu kan du ta kontroll över situationen och vidta åtgärder för att minska risken för radonrelaterade hälsoproblem.